Gallery image

Ketika Khilafah Taklukkan Spanyol Dengan Cinta

Maha Benar Allah, dengan segala firman-Nya, “Wa ma arsalnaka illa rahmatan li al-‘alamin.” [Kami tidak mengutusmu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta] [Q.s. al-Anbiya’: 107]. Islam bukan ancaman bagi umat manusia, sebaliknya Islam diturunkan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepadanya. Tanpa […]